Ky Hoa Hotel Vung Tau

Location

7/28/2018 2:46:14 PM

30-32 Tran Phu Str, W. 01, Vung Tau City, Ba Ria -Vung Tau province, Vietnam
Tel: (84-254) – 3852-579 ; Fax: (84-254) – 3854230

 • From
  30 $ per night

  Ky Hoa Hotel - HCM City

  + More info Book
 • From
  30 $ per night

  Ky Hoa Hotel Dalat

  + More info Book
 • From
  50 $ per night

  Ky Hoa Hotel Vung Tau

  + More info Book

238 Ba Thang Hai Str, W.12, Dist 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-28)-66767609/10-38658151 - Fax: (84-28)-38654062

E-mail: sales@kyhoa.com.vn

Copyright @ Kyhoatourist 2018. All rights reserved

Sign up for newletter

GEO: 10.7763175, 106.6043947
KY HOA HOTEL - Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa HCM
Work:
info@http://kyhoahotel.com.vn
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0973 393 108
KY HOA HOTEL - Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa HCM KY HOA HOTEL - Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa HCM
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@kyhoahotel.com.vn
Điện thoại: http://kyhoahotel.com.vn T2-T7 8am - 5:30pm KY HOA HOTEL - Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa HCM VND200000 - VND500000

Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa- Khách sạn Kỳ Hòa HCM

KY HOA HOTEL - Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa HCM