Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ Tư, 13-04-2022 | 8:36PM GMT+7

Tin tức

4/13/2022 8:36:02 PM

Căn cứ:

-  Thông báo số 09/TB-CTKH ngày 05/4/2022 của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

-  Căn cứ Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá của các đơn vị tư vấn đấu giá tài sản.

Ngày 05 tháng 4 năm 2022 Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa đã đăng thông báo số 09/TB-CTKH để thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền thuê đất và công trình gắn liền trên đất (Khách sạn Kỳ Hòa Đà Lạt) tại địa chỉ số 211, 213, 215, 217 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng với thời hạn thuê là 05 năm, nay Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN:

-  Số tổ chức đấu giá tài sản tham gia nộp hồ sơ đăng ký: 02 (hai) tổ chức.

-  Số tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ không hợp lệ, hoặc bị từ chối xem xét, từ chối đánh giá hồ sơ: không có.

-  Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (87 điểm).

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng: 87 điểm

Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam: 84,5 điểm

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

 • Chỉ từ
  440.000 đồng Khách

  Giá đặc biệt 2021

  + Xem thêm Book
 • Chỉ từ
  650.000 đồng đêm

  Khách sạn Kỳ Hòa Tp.HCM

  + Xem thêm Book
 • Chỉ từ
  650.000 đồng đêm

  Khách sạn Kỳ Hòa Vũng Tàu

  + Xem thêm Book
 • Chỉ từ
  650.000 đồng đêm

  Khách sạn Kỳ Hòa Đà Lạt

  + Xem thêm Book

238 Đường 3/2, P.12, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-28)-66767610-38658151 - Fax: (84-28)-38654062

E-mail: sales@kyhoa.com.vn

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Du Lịch Thương Mại Kỳ Hòa

Đăng ký nhận bản tin

GEO: 10.7763175, 106.6043947
KY HOA HOTEL - Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa HCM
Work:
info@http://kyhoahotel.com.vn
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0973 393 108
KY HOA HOTEL - Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa HCM KY HOA HOTEL - Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa HCM
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@kyhoahotel.com.vn
Điện thoại: http://kyhoahotel.com.vn T2-T7 8am - 5:30pm KY HOA HOTEL - Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa HCM VND200000 - VND500000

Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa- Khách sạn Kỳ Hòa HCM

KY HOA HOTEL - Công Ty TNHH MTV TM-DL Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa HCM